За Нас

КОИ СМЕ НИЕ

нека ви разкажем за Булсар

БУЛСАР е доброволческо сдружение с идеална цел за координация, търсене и спасяване на бедстващи хора, оцелели след катастрофи в българският морски отговорен район. Наши членове са изявени морски специалисти с познания по търсене и спасяване на море както и собственици на малки плавателни съдове с които осъществяваме нашата дейност. За да продължим да съществуваме и да имаме възможността от своя страна да спасяваме човешки животи на море, ние зависим от членски внос, дарения от частни лица, материална подкрепа от фирми и други дарения.

Нашата История

Сдружението е учредено на 20.04.1996 г.във Варна. Пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като “Сдружение с нестопанска цел в обществена полза”. Булсар е вписан в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието под номер 20040413002.

Създаването на БУЛСАР бе по инициатива на кдп Никифор Герчев – починал 2021. Изпълнителен директор на спасителната доброволческа организация БУЛСАР от 1996г до 2021г. Участвал е в над 25 критични ситуации. Притежава над 60 години трудов стаж. Помогнал е за спасяването на повече от 250 човешки живота.

През 2017 г. е отличен с ордена “Рицар на Ордера на Финландския лъв” (Knight of the Order of the Finnish Lion) заради приноса си за защитата на човешкия живот на финландски граждани и за дългогодишен принос за оказване на помощ и спасяване по море.

През 2018 г. капитан Никифор Герчев получава наградата за цялостния си принос за морското търсене и спасяване от Международната морска спасителна федерация (International Maritime Rescue Federation).

През 2019 г. е удостоен с почетен знак за заслуги към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Основните принципи на сдружението са:

Принципите зад които заставаме и вярвам в нашата организация.

 • 01.
  Доброволност

  Сдружението е доброволческа и безкористна организация, чийто структури на собствен риск участват в различните форми на спасяването на човешкия живот по море;

 • 02.
  Хуманост

  При всички обстоятелства да се помага на бедстващите, оцелели след морски катастрофи хора, за да бъдат те успешно спасени. Тази помощ следва да им осигурява бърза, ефективна и високо професионална защита, по време на издирването, спасяването и след приключване на инцидента;

 • 03.
  Безпристрастност

  Да се осигурява оказването на помощ на всяко лице търпящо бедствие в морето, независимо от неговата национална, расова или религиозна принадлежност, статуса на такова лице или обстоятелствата при които то е било открито;

 • 04.
  Превантивност

  Чрез високоточна, професионална, гласна пропаганда на дейността за издирване и спасяване на бедстващите хора да се повишава чувството на отговорност, но не само като за поука и обогатяване познанията на обществеността, а и като обществен контрол;

 • 05.
  Сътрудничество

  С всички структури в страната и чужбина, признаващи Конвенцията за морско търсене и спасяване (“САР-79”) с нейните Приложения 1 и 2, другите конвенции имащи отношение към защита на човешкия живот по море и Женевските конвенции на червенокръстките организации;

 • 06.
  Независимост

  Сдружението е независима, неполитическа организация с идеална цел в обществена полза. Изразходването на средствата на сдружението не се обвързва с политически цели или водене пропаганда и агитация в полза на политически партии;

Хората зад „БУЛСАР кдп Никифор Герчев“

Съгласно Устава, Булсар се състои от Управителен съвет и Членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да предоставят налични плавателни средства за целите на дейността на Сдружението. След пререгистрацията на БУЛСАР в началото на 2022 УС на „БУЛСАР кдп Н. Грчев“ е в следния състав:

 • Председател на УС

  Фл. Адмирал(ОЗ)
  Коста Андреев

 • Заместник Председател на УС

  кдп Тома Томов

 • Заместник Председател на УС

  кдп Ивайло Пасков

секретар

Кап. Стоян Темелков

членове на УС

Милен Герасимов

адв. Илия Златев

кзр. Боян Добрев