Спасителна акция на Пилотска станция Варна-П ЕООД

Спасителна акция на Пилотска станция Варна-П ЕООД

Нашите най-нови членове Пилотска станция Варна-П ЕООД извършиха първата спасителна операция през предходната седмица.

По време на рутинната си ежедневна дейност катер Пилот-2 с командир Тодор Тодоров и механик Стефан Проданов, забелязват в морето пред Галата сърфист без сърф влачен от течението мористо.
Веднага се взема решение за оказване на помощ и сърфиста е изваден от водата и транспортиран до кея на Аспарухово. Състоянието му е добро и не е необходима първа медицинска помощ.
Адмирации за екипажа на катера, както и за пилота на дежурство на борда на Пилот-2 – кдп Неделчо Липчев.
Професионализма на пилотите ни заслужава висока оценка, както и бързите действия на екипажа на катера!